Kwaliteit en betrouwbaarheid

Snel, regionaal en zeer ervaren!

Zekerheden van Woningkeur


We vinden het belangrijk dat onze inspecteurs en diensten van hoog niveau zijn en blijven. Daarom volgen zij regelmatig trainingen en workshops.
Daarnaast hanteert Woningkeur een kwaliteitsbeleid op ISO9001-niveau, waarbij regelmatig kwaliteits-audits plaatsvinden.
Ook zijn de inspecteurs goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Woningkeur is aangesloten bij het keurmerk Vakkundig Gekeurd.

Onze energielabels, zowel voor woningen als kantoor, worden opgesteld conform BRL9500-W/U onder certificaten:

Certificering: BRL 9500
Certificerende Instelling: SKG-IKOB
Certificaatnummer: SKGIKOB.012364.02.NL
Certificaatnummer: SKGIKOB.012365.02.NL

Onze bouwkundige rapportages zijn NHG-erkend en al onze diensten zijn verzekerd.

Waarom Woningkeur?

Kwaliteit en betrouwbaarheid bij Woningkeur

Ons kwaliteitsbeleid

Woningkeur hanteert een kwaliteitsbeleid op ISO 9001-niveau waarbij regelmatig interne en externe audits plaatsvinden. Bovendien zijn de inspecteurs goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Hiervoor volgen zij regelmatig gezamenlijk of individueel opleiding en training.

Rapportages NHG-erkend

Bouwtechnische rapporten van Woningkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

Onze diensten zijn verzekerd

Als één van de weinige organisaties op ons vakgebied beschikt Woningkeur over een beroepsaansprakelijkheid verzekering. Dat wil zeggen dat al onze diensten verzekerd zijn voor schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van de inspecteur. Mede doordat er door de verzekering strenge eisen worden gesteld aan kwalificatie en technische uitvoering, zijn wij trots dat wij hierover kunnen beschikken.

Keurmerken Woningkeur

Menu